Skansen na Jędrzejkówce w Laskowej

Prywatne muzeum - skansen

Barbara i Krzysztof Jędrzejek
34-602 Laskowa 360

http://www.skansenlaskowa.pl